EXIGO Factor Pénzügyi Követeléskezelő Zrt.

Panaszkezelési Szabályzat letöltése

RÓLUNK

Az EXIGO FACTOR Zrt. követeléskezelésre és követelés behajtásra szakosodott faktorcég. Az EXIGO FAKTOR Zrt. 2005-ös alapítása óta aktív résztvevője a követeléskezeléssel foglalkozó faktoring piacnak. A Társaság tevékenysége során egy egyedi rendszert alakított ki a követeléskezelésben, melynek alkalmazásával eredményesen kezel jelentős kintlévőség csomagokat. Közreműködünk egyezségek létrehozásában pénzintézetek és adósok között, egyedi restruktúrálási tervek készítésében és szükség esetén egyedi követelések kivásárlásában is. Együttműködésünk sikere a gondosan összeválogatott szolgáltatási csomagokban és fejlett technológiai megoldásokban rejlik, melyet magas fokú szakmai képzettséggel és professzionális gyakorlati tapasztalattal rendelkező munkatársaink elkötelezett munkájukkal tesznek teljessé. Az általunk használt informatikai, üzleti és jogi megoldások lehetővé teszik, hogy kintlévőségei kezelését, behajtását úgy végezzük, hogy az egyébként jól működő ügyfélkapcsolatait ne veszélyeztesse. Szolgáltatásainkkal minden területet lefedünk a hitelinformációtól kezdve a számlázáson át egészen a kintlévőségek kezeléséig és behajtásáig.

SZAKKÉPZETT ALKALMAZOTTAK

Munkatársaink a mindent átfogó képzésnek köszönhetően kiváló kintlévőség-kezelési, tárgyalástechnikai készséggel rendelkeznek, melyek képessé teszik őket az eredményre vezető, udvarias, konstruktív, ugyanakkor határozott és hatékony párbeszéd folytatására. Konstruktív hozzáállásunk precíz adminisztrációs támogatással párosul, amely nagyobb követeléscsomagok hatékony kezelését is lehetővé teszi.

FEJLETT TECHNOLÓGIAI HÁTTÉR

A kor legmodernebb informatikai hátterével rendelkezünk, mely egyedi igényekre szabott megoldásokat hoz létre, így téve lehetővé, hogy gyorsabban érjünk el eredményt és megállapodást az ügyfelekkel. A kifejezetten követeléskezelésre és követelésbehajtásra kifejlesztett ügyviteli szoftvereink teljes transzparenciát biztosítanak, legyen szó akár egyedi ügyről, akár követeléscsomagról. Folyamatosan tájékoztatjuk a megtett intézkedésekről, a behajtott összegekről és az adott ügy állásáról. Az informatikai alkalmazásaink folyamatosan nyomon követik a határidőket, azok eredménytelen eltelte esetén automatikusan figyelmeztetik a mulasztó személyt, legyen szó az adósról vagy az ügyben eljáró végrehajtóról.

SZEMÉLYES MEGKERESÉS

Kollégáink személyesen keresik fel az adóst, továbbá telefonon és e-mailen is folyamatosan tartják vele a kapcsolatot. Folyamatosan tájékoztatják az adósokat a megfizetendő hátralékról, az esetleges jogi következményekről és a fizetési lehetőségekről. A követeléskezelés és adósságbehajtás a jogszabályok által meghatározott lehetőségek keretében történik, minden esetben az adóssal történő megegyezés és fizetési megállapodás áll a középpontban. A behajtás sikerességének kulcsa az adós hozzáállása (fizetési hajlandósága), így munkatársaink ezt igyekeznek udvarias módon a megfelelő irányba terelni.

JOGI KÉPVISELET

Az adós önkéntes teljesítésének elmaradása esetén megtesszük a megfelelő jogi lépéseket. Teljes kőrű és hatékony jogi képviseletet biztosítunk a fizetési meghagyásos eljárások, a peres eljárások, a felszámolási- vagy végrehajtási eljárás eredményes befejezéséig. Együttműködő ügyvédi irodáink jogászai között tudhatjuk az ország legképzettebb csőd- és felszámolási, valamint végrehajtási szakembereit.

A VÉGREHAJTÁSI ELJÁRÁSOKBAN TÖRTÉNŐ KÉPVISELET

A végrehajtási eljárások során folyamatosan személyes kapcsolatot tartunk a végrehajtóval, lehetőség szerint minden végrehajtási cselekménynél a Megbízó érdekében jelen vagyunk, a hatályos jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően a végrehajtókat a határidők betartására és a hatékony működésre sarkalljuk.

A KÖVETELÉSKEZELÉS DÍJA

A követeléskezelést és adósságbehajtást általában költségátalány és sikerdíj kombinációjáért végezzük. Költségátalányként Önöknek kizárólag a követelés érvényesítésével felmerülő hatósági díjakat, illetékeket kell megfizetni, a követelés behajtásával kapcsolatos minden további kiadást a követelés megtérülésével számolunk el. Amennyiben a követelés behajtása során jogi eszközöket veszünk igénybe, a felmerülő ügyvédi díjat az adósra hárítjuk, azt az Önök követelésén felül fizettetjük meg az adóssal. Azzal, hogy a Társaságunkra bízza kintlévőségei érvényesítését, Önök jelentős időt és költséget takarítanak meg, hiszen az egyébként is felmerülő hatósági díjakon felül Önöket semmilyen más költség nem terheli, a sikerdíjat kizárólag a már megtérült pénzösszegből fizetik meg, így kintlévőségei behajtásának kiszervezésével jelentős mértékben javul az Önök cash flow-ja.

GARANCIÁK

Tevékenységünk során messzemenőkig betartjuk a korábban a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete elnökének a követeléskezelők számára tett a követeléskezelési gyakorlatuk során elvárt fogyasztóvédelmi elvekről szóló 14/2012. (XII.13.) számú ajánlását, biztosítva ezzel az Önök jó hírének megőrzését.

REFERENCIÁK

Referenciaként említjük meg az OTP Faktoring Zrt-t, az MKK Zrt-t, AXA Bank Zrt., KEF Zrt. és számos más vállalkozást. Egyedi és csoportos ügykezelést vállalunk, szívesen vesszük megkeresését!